İşimiz

 
 
Kültür Kenti bakış açısı, Kentlerin küresel düzeyde ön plana çıkabilmesi için iki önemli alana vurgu yapar.
 
 

1- İnsan (Zaman): İnsan olgusu şüphesiz Kentler için kritik bir önem taşımaktadır. Kentlerin içinde yaşayan insanlarının kültürü, bakış açıları, eğitimi, teknolojiye ulaşabilme ve kullanabilme yetileri, birbirleri arasındaki diyalogları, demokratik hayata katkıları, farklılıkları yaşatabilme ve yönetebilme çabaları, uluslararası diyalog çalışmaları, ahlak anlayışları, değerleri, hassasiyetleri, çocuklarından gençlerine, kadınlarından yaşlılarına kadar tüm kesimlerin mutluluk algısı ve mutlu olma çabaları ile ilgili projeler organize etmek ve destek vermek bizim işimizdir.

2- Şehir (Mekan): Şehirler varolmalarını sağlayan mekanlardan oluşmaktadır. Bu mekanlar bazen bir sokak arası, bazen bir mahalle, bazen bir meydan, semt ve tümüyle kendisi olabilir. Mekanların vizyonu, planlaması, imarı, mimarisi, estetiği ve kültürü şüphesiz şehrin tümüne yansıyan konulardır. Şehirde İnsan, Semtte İnsan, Mahallede İnsan; temiz çevre, daha iyi bir ev, daha iyi eğitim şartları (anaokuldan yüksek öğretime kadar) ve kültürel alanları ile özdeşleştirilebilir. İşte bu çerçevede daha iyi mekanların yaratılabilmesi noktasında katkı sağlamak için organize edilecek ve desteklenebilecek projeler bizim işimizdir.

Yeni nesillere destek olabilirsiniz.