Hakkımızda

Kültür Kenti Vakfı Kimdir?

    Kent, insanların bir arada yaşamasına olanak sağlayan mekân olmakla birlikte, insanların bir arada bulunma ve yaşam bilinci fikirlerini geliştirdikleri sosyal bir yapıdır. Her kent, kendi vizyonu, kültürü, sosyolojisi ve psikolojisine sahip olup, birlikte yaşayan insanları ortak bir gelecek inşa edebilmek için bir araya getirir.

    Kültür Kenti Vakfı, tüm bunları göz önünde bulundurarak kenti daha yaşanabilir bir hale getirmek için çeşitli projeler üreten kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

Neden Kültür Kenti?

    Vakfımız, İstanbul’da yaşayan insanların sosyal ve kültürel yaşamlarındaki gereksinimleri ve diğer farklı hususlardaki sorunlarını şehrin tarihi ve bilinciyle ele alarak gündeme getirmek; vatandaşların refah ve farkındalık seviyesini arttırmak için projeler uygulamakta ve var olan projeleri desteklemektedir.

    Vakfın temel hedefi, özelde birey ve genelde toplum için şehre ve kent yaşamına adaptasyonu kolay bir şekilde sağlamak ve pekiştirmektir. Buna bağlı olarak vakfımızda;

  • Kültür, sanat, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve geliştirme alanlarında faaliyet göstererek, sanat ve sanatçıları desteklemek, kültür ve sanat bilincinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı,

  • Başta uygarlığın merkezi olan İstanbul'umuzu Dünya kültür başkenti yapmak,, kültür ve sanatımızı dünyaya tanıtmak, sanatsal, sosyal ve kültürel konularda insanların kişisel ve toplumsal gelişimleri, maddi ve manevi kültürel değerlerimizin yaşatılması adına katkıda bulunmayı,

  • Şehir hayatında yaşanmış ve yaşanacak olan her türlü bilimsel, teknolojik, idari, hukuki, mimari, eğitim öğretim ve kültür aktivitelerini planlamak, proje haline getirmek, resmi otoriteler aracılığı ile bunların tatbik edilmesine katkı sağlamayı,

  • İyi neticeler alınmış örneklerin tanıtılmasına ve öğretilmesine katkı sağlayacak şekilde eğitim-öğretim faaliyetlerini aktif olarak organize etmeyi amaçlayarak çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

Kültür Kenti Vakfı Neler Yapar?

    Kültür Kenti Vakfı, sosyal sorumluluk projeleri ile birlikte kültür-sanat, eğitim ve çeşitli festival faaliyetlerini yürütmektedir.

Kültür Kenti Vakfı Nerede ve Ne Zamandır Var?

    Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Kültür Kenti Vakfı, kenti insanlar için daha yaşanılabilir kılabilmek adına projeler uygulamak ve desteklemek amacıyla 2009 yılında İstanbul’da kurulmuştur.  

Yeni nesillere destek olabilirsiniz.