Kartepe Zirvesi 2019

Kartepe Zirvesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, her yıl; dünyayı ve insanlığı ilgilendiren bir ana temayı disiplinlerarası bir yaklaşımla ele almak, tartışmak, tanım ve çözüm önerileri geliştirilmek üzere bilim insanları, araştırmacılar, karar alıcılar, politika yapıcılar, sivil toplum ve medya mensuplarını bir araya getirmektedir.
 
2019 yılında paydaş olarak destek verdiğimiz Kartepe Zirvesi, şehirleşme fenomeni esas alınarak “Şehircilik ve Mutlu Şehir” temasıyla düzenlenmiştir.  Şehirleşmenin insanın ve dünyanın geleceği üzerindeki etkileri, oluşturduğu problem ve fırsatlar; panel, konferans, forum ve çalıştaylarla 3 gün boyunca derinlemesine ele alınmıştır.

Yeni nesillere destek olabilirsiniz.