Bizce Kültür Kenti

 

Günümüz dünyasında insanlar küreselleşmenin ortaya çıkardığı rekabet ortamından etkilenmekte, bu rekabet ortamına ayak uydurabilmek adına çeşitli yöntemler geliştirmektedirler. Geliştirilen bu yöntemler arasında en etkili olarak inşa edilmiş olanı ise Kentleşme'dir. Şehirlerde birarada yaşama kültüründen doğan Kentleşme kavramı muazzam bir birliktelik ve dayanışma modeli olarak ele alınabilir. Şüphesiz konu; küreselleşen dünyada varolma mücadelesi olunca Kentleşme olgusunun sorunsuz ve ‘mutlak’ fayda sağlayan bir kavram olarak görülmesi fazla iyimser bir yaklaşım olacaktır. Elbette insanoğlunun küresel rekabet karşısında varolma mücadelesine karşı güçlerini birleştirdiği Kentleşme projesi, doğru yönetilemediği taktirde sorunlara da gebe olabilmektedir. 

Tam da bu noktada zaman ve mekan içerisinde tanımlanan insan kavramı; kentlerin oluşum ve dönüşüm süreçlerinde en önemli rola olan sahip özneler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Dolayısyla bahsi geçen yarışın içinden bir kentin öne çıkabilmesi için İnsan ve Şehir olgularının detaylı olarak ele alınması ve yönetilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle Kültür Kenti; daha yaşanabilir Kentler yaratmak için küresel rekabette varolma kaderciliğini küresel rekabette en önde olabilmek olarak değiştirebilme iddiası ile farklı alanda çalışmalarını yürütmektedir. 

Yeni nesillere destek olabilirsiniz.